Skanning | Kontakt

scanning, skanning Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Skanning och OCR-inläsning

Vi är en flexibel och effektiv servicebyrå med expertis inom skanning och OCR-tolkning av text från pappersburna dokument samt PDF-filer. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag, myndigheter och organisationer med digitalisering från papper! Vi har jobbat med en lång rad typer av myndighetsdokument, enkäter, böcker m.m. Vår särskilda styrka ligger i skanning och avancerad dataextraktion genom OCR (eller direkt textextraktion ur PDF-filer med textlager), samt kvalitetskontroll och efterbearbetning genom avancerad bearbetning med databasmetoder; såsom metoder för att automatiskt kontrollera namn, gatuadresser, postnummer och postorter, metoder för att automatiskt rätta vissa fel, metoder för att analysera, bearbeta och presentera dataposter osv. Efterbearbetning i databasmiljö av inläst text & data utgör i själva verket största delen av de flesta jobb vi utför. Programmering i C# och VBA för olika typer av databearbetning är således en central del i vår verksamhet.

Specialiteter: OCR-skanning av adresslistor, tabeller, enkäter

Vår tyngdpunkt inom digitalisering ligger på OCR-konverteringar av pappersburna adresser (svenska, danska och norska), tabeller och register av alla slag, samt enkätskanning. Men vi gör även enklare skanningjobb som dokumentskanning av pärmar och olika typer av pappersdokument till PDF-filer. Vi är också mycket starka inom scriptstyrd direkt textextraktion ur PDF-filer. Några exempel på skanning och OCR-konverteringar vi utför från papper eller PDF-filer:

 • Adresser till universitetsstudenter ur Ladok-systemet
 • Adresser till studenter och/eller personnummer från CSN
 • Adresser till högskolestudenter från UHR (Universitets- och högskolerådet)
 • Adresser och aktieinnehav ur aktieägarböcker från Euroclear
 • Adresser till skogsfastighetsägare från Skogsstyrelsen
 • Hundägaradresser från Jordbruksverket
 • Politikers adresser genom utskrifter från Valmyndigheten
 • Enkätskanning åt myndigheter, universitet, företag osv.
 • Fastighetsdata från Lantmäteriverket
 • Olika typer av data i utskrifter från Bolagsverket
 • Olika typer av data i utskrifter från Skatteverket
 • Olika typer av data i utskrifter från Kriminalvården
 • Olika typer av data i utskrifter från Åklagarmyndigheten

Välj "Skanning" i menyn ovanför för att läsa mera om samtliga tjänster.

Hur vi jobbar

Vi jobbar med såväl återkommande uppdrag som enstaka uppdrag.

Varje nytt projekt - litet som stort - brukar börja med att du epostar en provsida med en kort beskrivning av ditt projekt! Vi bildar oss sedan snabbt en uppfattning och vi kan diskutera vidare runt pris och genomförande.

Vi tar nästan aldrig betalt per timme, utan pris brukar vara fast i sin helhet eller fast per datapost eller sida eller liknande. Vi brukar kunna lämna en offert inom en timme efter att vi fått se en testsida! Vi är alltid snabbast och billigast på riktigt stora jobb!

Med vänlig hälsning,

VD & operatör Niclas Wallin