Scanning av enkät i stora prostata-cancerstudien STHLM2

2011-08-24

Vi har av Karolinska institutet fått uppdraget att scanna in pappersenkäter i STHLM2-studien!

Skanning | Kontakt

dokumentskanning
skanning Niclas Wallin

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se
Meddelande via Facebooksida: facebook.com/Skriptoriet