Scanning av enkät i stora prostata-cancerstudien STHLM2

2011-08-24

Vi har av Karolinska institutet fått uppdraget att scanna in pappersenkäter i STHLM2-studien!