Scanning och OCR-inläsning - servicebyrå

Vi är ett flexibelt företag med stor kapacitet! Vi har lång erfarenhet av digitalisering från papper med start 1997. Vi har jobbat med en lång rad typer av myndighetsdokument, samt böcker. Vår särskilda styrka ligger i avancerad efterbearbetning med databasmetoder; såsom metoder för att automatiskt hitta och flagga sannolika OCR-fel, metoder för att automatiskt rätta vissa fel, metoder för att analysera, bearbeta och presentera dataposter osv.

Scanning av adresser, tabeller, listor, enkäter

Vår tyngdpunkt inom dokumentkonvertering ligger på OCR-konverteringar av pappersburna adresser och register av alla slag. Några exempel på OCR-konverteringar vi utför:

  • Högskolestudentadresser från pappersutskrifter ur Ladok-systemet
  • Studentadresser och/eller personnummer genom pappersutskrifter från CSN
  • Studentadresser genom pappersutskrifter från VHS (Verket för högskoleservice)
  • Adresser och aktieinnehav ur aktieägarböcker utskrivna på papper av Euroclear
  • Skogsfastighetsägaradresser genom pappersutskrifter från Skogsstyrelsen
  • Hundägaradresser genom pappersutskrifter från Jordbruksverket
  • Politikers adresser genom utskrifter från Valmyndigheten
  • Fastighetsdata från Lantmäteriverket

Välj "Scanning" i menyn ovanför för att läsa mera om samtliga tjänster.

Efterbearbetning och kvalitetskontroller

Skriptoriets speciella kompetensmix är grundad i vår starka fokusering på kombinationen scanning, OCR, och olika typer av efterbearbetningar med olika programmerings- och databastekniker! Efterbearbetning behövs exempelvis för att skräddarsy dataposternas struktur, borttagning av dupletter, för kvalitetskontroller, validering av personnummer, omdöpning av PDFer (eller andra bildfiler) med utgångspunkt i indexerade metadata (sökbegrepp) etc.

Kort sagt: avancerad efterbearbetning och kvalitetskontroll är vår särskilda styrka!

Vi jobbar dessutom mycket snabbt och vi tar nya uppdrag med kort varsel!

Ring eller maila för att diskutera igenom ditt projekt! Vi bildar oss snabbt en uppfattning om du mailar en provsida!

Med vänlig hälsning,

VD Niclas Wallin

 

Kontakta oss


Niclas Wallin

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 0418-805 42
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se
Meddelande via Facebooksida: facebook.com/Skriptoriet