OCR-skanning & textextraktion ur PDFer

Vi är experter på skanning och datafångst ur pappersburna dokument samt PDF-filer! Vi har lång erfarenhet av digitalisering från papper med start 1997. Vi har jobbat med en lång rad typer av myndighetsdokument, samt böcker. Vår särskilda styrka ligger i kvalitetskontroll och efterbearbetning genom avancerad bearbetning med databasmetoder; såsom metoder för att automatiskt hitta och flagga sannolika OCR-fel, metoder för att automatiskt rätta vissa fel, metoder för att analysera, bearbeta och presentera dataposter osv.

Skanning av adresser, tabeller, listor, enkäter

Vår tyngdpunkt inom digitalisering ligger på OCR-konverteringar av pappersburna adresser och register av alla slag. Men vi gör även enklare skanningjobb. Vi är också mycket starka inom scriptstyrd direkt textextraktion ur PDF-filer. Några exempel på skanning och OCR-konverteringar vi utför:

  • Högskolestudentadresser från pappersutskrifter ur Ladok-systemet
  • Studentadresser och/eller personnummer genom pappersutskrifter från CSN
  • Studentadresser genom pappersutskrifter från VHS (Verket för högskoleservice)
  • Adresser och aktieinnehav ur aktieägarböcker utskrivna på papper av Euroclear
  • Skogsfastighetsägaradresser genom pappersutskrifter från Skogsstyrelsen
  • Hundägaradresser genom pappersutskrifter från Jordbruksverket
  • Politikers adresser genom utskrifter från Valmyndigheten
  • Fastighetsdata från Lantmäteriverket

Välj "Skanning" i menyn ovanför för att läsa mera om samtliga tjänster.

Hur vi jobbar

Vi jobbar med såväl återkommande uppdrag som enstaka uppdrag. I vissa speciella fall lägger vi upp en metod, utbildar, och ni gör sedan jobbet själva.

Vi jobbar dessutom mycket snabbt och vi tar nya uppdrag med kort varsel!

Varje nytt projekt - litet som stort - brukar börja med att du mailar en provsida med en kort beskrivning av ditt projekt! Vi bildar oss sedan snabbt en uppfattning och vi kan diskutera vidare runt pris och genomförande.

Vi tar nästan aldrig betalt per timme, utan pris brukar vara fast i sin helhet eller fast per datapost eller sida eller liknande. Vi brukar kunna lämna en offert inom en timme efter att vi fått se en testsida!

Med vänlig hälsning,

VD Niclas Wallin