Scanning och OCR-inläsning av text

Vi är ett litet och flexibelt företag med stor kapacitet! Vi har lång erfarenhet av digitalisering från papper med start 1997. Vi har jobbat med en lång rad typer av myndighetsdokument, samt böcker. Vår särskilda styrka ligger i avancerad efterbearbetning; såsom metoder för att automatiskt hitta och flagga sannolika OCR-fel, metoder för att automatiskt rätta vissa fel, metoder för att analysera, bearbeta och presentera dataposter osv. Vi jobbar även en hel del med programmatisk datafångst ur PDFer med hjälp av script!

Scanning av adresser, tabeller, listor, enkäter och dokument

Vår tyngdpunkt inom dokumentkonvertering ligger på OCR-konverteringar av pappersburna tabeller och register av alla slag, enkäter, samt flexibel datafångst i semi-strukturerade dokument med hjälp av programvaran ABBYY FlexiCapture 10. Exempel på dokumenttyper vi jobbar med:

  • Adressregister (t.ex. LADOK, Euroclear, CSN, Skogsstyrelsen)
  • Anmälningssedlar, avtal, kontrakt, ordersedlar, fraktsedlar, protokoll m.m.
  • Dokumentpärmar
  • Enkäter
  • Listor med epostadresser
  • Datafångst ur PDFer; direkt textextraktion eller med OCR
  • Dynamisk PDF-produktion baserad på variabel data från databas/excelark
  • Bearbetningar av stora mängder PDFer med hjälp av script

  Se även webbplatsen PDF-Konsulten

Välj "Våra tjänster" i menyn ovanför för att läsa mera om samtliga tjänster.

Efterbearbetning och kvalitetskontroller

Skriptoriets speciella kompetensmix är grundad i vår starka fokusering på kombinationen scanning, OCR, och olika typer av efterbearbetningar med olika programmerings- och databastekniker! Efterbearbetning behövs exempelvis för att skräddarsy dataposternas struktur, borttagning av dupletter, för kvalitetskontroller, validering av personnummer, omdöpning av PDFer (eller andra bildfiler) med utgångspunkt i indexerade metadata (sökbegrepp) etc.

Kort sagt: avancerad efterbearbetning och kvalitetskontroll är vår särskilda styrka!

Vi jobbar dessutom mycket snabbt och vi tar nya uppdrag med kort varsel!

Ring eller maila för att diskutera igenom ditt projekt! Vi bildar oss snabbt en uppfattning om du mailar en provsida!

Gilla oss gärna på facebook (knappen i sidfoten) för att följa nyheter om vår verksamhet, och läsa mer ingående artiklar kring våra digitaliseringstjänster!

Med vänlig hälsning,

VD Niclas Wallin

 

Kontakta oss


Niclas Wallin

Skriptoriet
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se
Meddelande via Facebooksida: facebook.com/Skriptoriet